Toppbild

Kontakt

Orförande

Dagmar Gildebrand,
0736-88 87 56
Viktoriagatan 9
441 33 Alingsås

Kassör

Stefan Bydén 0706-72 20 80
Viktoriagatan 9
441 33 Alingsås

Bank
Ekobanken

Bankgiro 820-0479

Organisationsnummer:
716445-0004.

 


 

Alingsås Bilkooperativ

Alingsås Bilkooperativ erbjuder ett bra alternativ till att äga en egen bil. Bilpoolen består för tillfället av fem bilar, fyra står centralt placerade i Alingsås och en i Västra Bodarna.

Medlemmarna i föreningen hjälps åt att administrera uthyrningen och sköta bilarna.

Nya medlemmar är mycket välkomna!

Fördelar

Ekonomiskt - Billigare än egen bil.

Miljövänligt - Bilpooler bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Praktiskt - Bilar på fasta p-platser och körräkning en gång i månaden.

Bekvämt - Bokas på internet. Välj biltyp efter behov och bara så många timmar du behöver.

Intresserad?

Kontakta oss: info@alingsasbilkooperativ.se.

Vill du bli medlem?

Här hittar du all information du behöver.

Kraftsamlingen Klimat 2030

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på www.klimat2030.se.

Vårt åtagande är att fasa ut alla bränslebilar innan 2025, så att vi då bara har elbilar i vårt bilkooperativ. Våra två Enyaq iV är kolioxidneutrala vilket gör att utsläppsminskningen började från första milen.

Bilarnas placering

Toppbild

 


Oderland